Eda Çarmıklı

Eda Çarmıklı

Eda, küresel uyanışın inançlı bir savunucusu, “İyiliği Paylaşma” felsefesine adanmış, kişisel dönüşüm ve hizmet dolu bir yaşam süren bir vizyonerdir. Manevi geleneklerin derin bilgeliğini modern yaşamın pratiklikleriyle bütünleştiren bütünsel bir yaşam yaklaşımına sahiptir. Joint Idea ve Life Works Labs gibi yenilikçi platformların kurucusu olarak, sosyal kabilesi Love Mafia’nın desteği ile, topluluk oluşturmak, işbirliği ve transformasyonel liderlik yoluyla daha yüksek bilinç ekosistemleri geliştirmeye odaklanmaktadır.

Konuşmacı, yazar ve kolaylaştırıcı olarak Eda, bireyleri ve toplulukları kendi potansiyellerini gerçekleştirmeye, özgünlüklerini kucaklamaya ve daha merhametli ve kapsayıcı bir dünya yaratmaya teşvik etme misyonunu üstlenmiştir. Onun mesajı net ve etkileyicidir: Evrensel yasaların prensiplerini kavrayıp uygulayarak, hepimiz iyiliği paylaşmanın gücüyle gelecek nesiller için pozitif bir değişim dalgası başlatabiliriz.